Kategori

Villkor 8:1, varav sju (7) aktier är inlösenaktier.

För varje inlösenaktie i Saltängen Property Invest erhålls 11,98 SEK.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den 27 maj 2020.

Handel i inlösenaktien kommer att ske mellan den 1 juni 2020 och den 12 juni 2020.

Preliminärt datum för byte av inlösenaktier mot likvid är den 18 juni 2020.