Kategori

För en (1) aktie i Rolling Optics Holding erhålls en (1) ny preferensaktie i Rolling Optics Holding.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att delta i fondemissionen var den 4 juni 2020.