Kategori

Bolaget har delat ut aktier i ett annat bolag, Solid Försäkringsaktiebolag AB.

För tio (10) aktier i Resurs Holding erhålls en (1) aktie i Solid Försäkringsaktiebolag AB.

Sista dag för handel i Resurs Holding aktie med rätt till utdelningen var den 25 november 2021.

Du har då möjlighet att handla i aktien via din depå hos oss.