Kategori

Renewable Ventures Nordic AB: Utdelning av aktier i Renewable Ventures Nordic 2

Bolaget har delat ut aktier i dotterbolaget, Renewable Ventures Nordic 2.

För en (1) aktie i Renewable Ventures Nordic AB erhålls en (1) aktie i Renewable Ventures Nordic 2.

Sista dag för handel i Renewable Ventures Nordic AB aktie med rätt till utdelningen var den 14 december 2022.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.