Kategori

Rebelle AB: Uppköp

Vinted UAB har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Rebelle AB.

 

För en (1) aktie i Rebelle erhålls 14,10 SEK kontant.

 

Sista anmälningsdag på marknaden är den 19 augusti 2022.

 

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

 

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 15 augusti 2022.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 25 augusti 2022.

 

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

 

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.