Kategori

Bolaget erbjuder en (1) stamaktie, en (1) teckningsoption TO 3 samt en (1) teckningsoption TO 4 i Quartiers Properties för en (1) preferensaktie som återköps.

Om du vill acceptera detta erbjudande ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 27 augusti 2020, kl. 17.00.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen om erbjudandet.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.