Kategori

För tio (10) aktier i Qliro Group erhålls en (1) aktie i Qliro.

Sista dag för handel i Qliro Group aktie med rätt till utdelningen var den 28 september 2020.

Aktier i Qliro är noterade på Nasdaq Stockholm.