Kategori

För en (1) aktie i Pfizer USD erhålls 0,124079 aktier i Viatris Inc.

Sista dag för handel i Pfizer aktie med rätt till utdelningen var den 16 november 2020.

Viatris Inc är noterad på Nasdaq och du kan handla i aktien via din depå.