Kategori

Aktier och teckningsoptioner i PEN Concept Group avnoterades från Nasdaq Stockholm den 4 maj 2020.

De har varit handelsstoppade sedan den 30 april 2020.

Vad händer nu med dina aktier och teckningsoptioner?

För Investeringssparkonto (ISK)

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar på din ISK tom den 30 juli 2020 men du kan inte handla i aktien/teckningsoptionen, om ingen nynotering sker.

Därefter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta aktierna/teckningsoptionerna  till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

För Traditionell depå

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån men du kan inte handla i aktien/teckningsoptionen.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.