Kategori

För fem (5) aktier i Peab erhålls en (1) st aktie i Annehem Fastigheter.

Sista dag för handel i Peabs aktie med rätt till utdelningen var den 7 december 2020.

Aktierna i Annehem Fastigheter kommer att bokas in på kundernas depåer den 11 december 2020.

Annehem Fastigheter kommer noteras på Nasdaq Stockholm och första handelsdag är den 11 december 2020.

För Aktieinvests kunder som sparar i Basportföljen via en Portföljspar depå , kommer de avknoppade aktierna i Annehem Fastigheter att säljas och likviden återinvesteras i Peab, enligt de särskilda villkoren för Portföljspar. Kommande månadssparanden kommer fortsätta investeras enligt den aktuella portföljen utifrån Aktiespararnas beslut.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.