Kategori

Paydrive AB: Uppköp

Dina Försäkringar AB lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna samt innehavarna av teckningsoptioner av serie TO2 respektive TO3 i Paydrive AB.

 

För en (1) aktie Paydrive AB erhålls 8,94 SEK kontant per aktie.

 

För en (1) teckningsoption av serie TO2 respektive TO3 i Paydrive AB erhålls 2,68 SEK kontant per teckningsoption.

 

Sista anmälningsdag på marknaden är den 7 juni 2023.

 

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

 

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 31 maj 2023.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i teckningsoptioner av serie TO2 respektive TO3 är den 31 maj 2023.

 

Likviddag är planerad till omkring 14 juni 2023.

 

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

 

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

Aktieinvest sparboxar

Håll koll på ditt sparande.
Ladda ner vår app.

Med vår populära app får du en överblick över ditt sparande och kan enkelt sätta upp ett månadssparande i aktier.

Hämta appen i App Store.
googleplay-1

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.