Kategori

OPM Vega A: Likvidation

Fonden kommer att likvideras. Det innebär för dig som andelsägare att ditt fondinnehav kommer att bytas till likvid om du inte själv väljer att sälja dina fondandelar. Då en likvidation kan dra ut på tiden har Aktieinvest beslutat att OPM Vega A, den 24 juli 2023, kommer att utgå ur Aktieinvests sortiment.

Sista dag för dig att själv sälja dina fondandelar i fonden är den 21 juli 2023.

En order genomför du enklast, inloggad på din internetdepån, genom FondOrder.

Möjligheten är öppen fram till den 21 juli 2023 kl. 11.00.

 Vad händer om jag inte agerar?

Om ingen åtgärd är gjord den 21 juli kl.11.00 kommer Aktieinvest att sälja dina fondandelar i OPM Vega A och försäljningslikviden bokas in på din depå.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.

Aktieinvest sparboxar

Håll koll på ditt sparande.
Ladda ner vår app.

Med vår populära app får du en överblick över ditt sparande och kan enkelt sätta upp ett månadssparande i aktier.

Hämta appen i App Store.
googleplay-1

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.