Kategori

För fyrtiotre (43) aktier i Onoterat AB erhålls en (1) aktie i Kiwok Nordic AB av serie B.

Sista dag för handel i Onoterats aktie med rätt till utdelningen var den 25 januari 2021.

Kiwok Nordic AB är i dagsläget onoterad.