Kategori

Oncotelic Inc: Avregistrering

Oncotelic Inc. är idag är endast tillåtet för förvaring på depå hos Aktieinvest. Aktien är spärrad för handel då den inte ingår i Aktieinvests ordinarie sortiment.

Aktien är noterad på den amerikanska marknaden men eftersom den är lågt värderad och klassas som en ”Low Price aktie” av vår depåbank för utländska aktier, betyder det att vi inte längre tillåts förvara eller handla i den amerikanska aktien via dem.

Om möjligt kommer vi försöka att sälja aktierna så snart som möjligt. Detta kommer då att bokas som en försäljning på din depå, och behöva tas upp för beskattning för inkomståret 2023, om ditt innehav förvarats på en vanlig aktiedepå.

Om en försäljning inte är möjlig kommer aktien bokas ut från din depå utan ersättning.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.

Aktieinvest sparboxar

Håll koll på ditt sparande.
Ladda ner vår app.

Med vår populära app får du en överblick över ditt sparande och kan enkelt sätta upp ett månadssparande i aktier.

Hämta appen i App Store.
googleplay-1

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.