Kategori

Villkor: 1:1000

För ettusen (1000) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 26 januari 2022.