Kategori

Fond Nordea1 Global Dividend Fund, ISIN LU0772951785, har slagits samman med fond Nordea1 Global Listed Infrastructure Fund, ISIN LU2057980059.

För varje andel i Nordea1 Global Dividend Fund erhölls 10,452716 andelar i Nordea1 Global Listed Infrastructure Fund.

Eventuellt månadssparande i fonden har övergått till den nya fonden.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.