Kategori

Villkor: 22:1

För en (1) gammal aktie erhålls tjugotvå (22) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i denna split var den 25 januari 2022.