Kategori

Ride BidCo AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Nobina AB.

För en (1) aktie i bolaget erbjuds 108,00 SEK kontant.

Aktieinvest FK AB har accepterat budet för sina kunders räkning.

Acceptperioden för erbjudandet har förlängts till den 21 januari 2022.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 1 februari 2022.