Kategori

Styrelsen i Neurovive Pharmaceutical AB har beslutat att förlänga teckningsperioden i den pågående nyemissionen till och med den 29 april 2020.

Kundernas genomförda teckningar kommer att kvarstå.