Kategori

För tio (10) aktier i Moberg Pharma erhålls en (1) aktie i OncoZenge AB.

Sista dag för handel i Moberg Pharma aktie med rätt till utdelningen var den 3 februari 2021.

OncoZenge kommer att noteras på Nasdaq First North Growth Market den 12 februari 2021 och du kommer att kunna handla i aktien via din depå.