Kategori

Misen Energy AB avnoteras

Aktierna i Misen Energy kommer att avnoteras från Nasdaq First North Growth Market.

Den 28 juni 2024 beslutade årsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, att försätta bolaget i frivillig likvidation och att bolaget som en konsekvens därav ska ansöka om avnotering.

Sista handelsdag är den 24 juli 2024.

Vad händer nu med dina aktier?

För Investeringssparkonto (ISK)

Vill du sälja dem innan avnoteringen kan du göra det t.o.m. den 24 juli 2024.

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar på din ISK t.o.m. den 30 oktober 2024 men du kan inte handla i det, om ingen nynotering sker.

Därefter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta innehavet till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

 För Traditionell depå

Vill du sälja dem innan avnoteringen kan du göra det t.o.m. den 24 juli 2024.

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån men du kan inte handla i det.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.

Aktieinvest app

Håll koll på ditt sparande.
Ladda ner vår app.

Med vår populära app får du en överblick över ditt sparande. Starta ett automatiskt månadssparande eller investera i bolag på belopp (från 100 kronor per bolag).

Hämta appen i App Store.
googleplay-1

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.