Kategori

Villkor: 1:3, teckningskurs 0,00 SEK.

 För en (1) aktie i Mavshack AB får du en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter ger dig möjlighet att teckna dvs, köpa en (1) ny unit utan kostnad. Varje unit består av en (1) teckningsoption av serie TO2 samt en (1) teckningsoption av serie TO3.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2021-06-18.

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 18-29 juni 2021.

Om du inte sålt dina uniträtter senast den 29 juni kommer du automatiskt att teckna i denna emission. Observera att teckningskursen är 0,00 SEK vilket innebär att du erhåller units utan kostnad.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.