Kategori

Lundin Energy AB och Aker BP ASA går samman genom sammanslagning

Lundin Energy AB och Aker BP ASA går samman genom en sammanslagning, där man fusionerar en del av Lundin Energys verksamhet med Aker BP.

Sista dag att köpa Lundin Energy för att ta del av fusionsvederlaget var 22 juni 2022.

För en (1) aktie i Lundin Energy, på avstämningsdagen 27 juni 2022, erhålls en (1) ny aktie i den tillfälliga aktien Lundinmerger, som i sin tur ger:

– Ett kontantvederlag om ca 7,76 USD, som bokas in på kundernas depåer omkring den 11 juli 2022. Kontantvederlaget ska tas upp som en kapitalvinst (för begränsat skattskyldiga personer anses dock den kontanta ersättning vara utdelning ), Observera att kapitalvinsten (den kontanta ersättningen) ska redovisas på bilaga K12 eftersom Lundin EnergyMergerCo AB aldrig varit marknadsnoterad.

– Ett aktievederlag på 0,950985 st Aker BP aktier, genom tilldelning av svenska depåbevis i Aker BP. Depåbevisen bokas in på kundernas depåer omkring den 11 juli 2022. Depåbevisen kommer inte att tas upp till handel på någon marknadsplats. Aktieinvest kommer kostnadsfritt att konvertera depåbevisen till ordinarie aktier i Aker BP som handlas via Oslo Börs. De konverterade aktierna kommer finnas tillgängliga på kundernas depåer omkring 15 juli 2022.

– Man behåller sitt befintliga aktieinnehav i Lundin Energy och dess verksamhet inom förnybar Energi (föreslaget nytt företagsnamn Orrön Energy AB). Aktien kommer fortsatt att handlas via Nasdaq Stockholm.

Eventuellt månadssparande i Lundin Energy kommer fortsätta som tidigare.

Om du är kund hos Aktieinvest och har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.