Kategori

För tre (3) aktier i Lumito erhålls en (1) teckningsoption TO 3 i Lumito.

Sista dag för handel i Lumito aktie med rätt till utdelningen var den 15 oktober 2020.