Planerat underhåll Under helgen utför vi ett planerat underhållsarbete i våra driftsmiljöer. Detta påverkar inte dig som kund utan det går bra att logga in och utföra ärenden.
 Kategori

För tre (3) aktier i Lumito erhålls en (1) teckningsoption TO 3 i Lumito.

Sista dag för handel i Lumito aktie med rätt till utdelningen var den 15 oktober 2020.