Kategori

Villkor 100:1, varav nittionio (99) aktier är inlösenaktier.
För varje inlösenaktie i Logistea erhålls 1,32 SEK.
Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den 22 mars 2021.
Handel i inlösenaktien kommer att ske mellan den 26 mars och den 9 april 2021.
Preliminärt datum för byte av inlösenaktier mot likvid är den 16 mars 2021.