Kategori

Karessa Pharma Holding AB kommer att fusionerats med ett annat bolag, Klaria Pharma Holding AB.

En (1) aktie i Karessa Pharma byts mot 0,6032 nya aktier i Klaria Pharma.

Aktier i Klaria Pharma är noterade på Nasdaq First North.

Bolaget har ansökt om tillstånd att verkställa fusionen. Tillståndet förväntas erhållas den 2 mars 2020. Sammanslagningen förväntas ske den 6 mars 2020, och aktieägare kommer att erhålla aktier i Klaria Pharma Holding omkring den 9 mars 2020.

I samband med fusionen kommer aktier i Karessa Pharma Holding att avnoteras från Nasdaq First North. Sista handelsdag är den 2 mars 2020.