Kategori

Utdelning av teckningsoptioner i iZafe Group AB

För två (2) aktier i iZafe Group erhölls en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO13.

Sista dag för handel i aktien med rätt till utdelningen var den 21 december 2022.

Du har möjlighet att handla i teckningsoptionen via din depå hos oss.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.