Kategori

Styrelsen i Isotimber Holding AB har beslutat att förlänga teckningsperioden i den pågående nyemissionen till och med den 31 augusti 2021.

Kundernas genomförda teckningar kommer att kvarstå.

För dig som inte tecknat och vill acceptera erbjudandet ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 30 augusti 2021, kl. 17.00.

Villkor 1:5, kurs 72,00 SEK per aktie
För en (1) aktie i Isotimber Holding AB får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 72,00 SEK per aktie.
Likvida medel till teckningen måste finnas tillgängliga på din internetdepå.