Kategori

För en (1) aktie i Indutrade erhålls två (2) nya aktier i Indutrade.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att delta i fondemissionen var den 16 december 2020.