Kategori

Murgröna Holding AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i ICA Gruppen AB.

För en (1) aktie i bolaget erbjuds 534,00 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 14 december 2021.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 8 december 2021.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 20 december 2021.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.