Kategori

Fondemission i Iberdrola SA

För sextio (60) aktier i Iberdrola SA erhålls en (1) aktie i Iberdrola SA.

Sista dag för handel i aktien med rätt till deltagande i fondemissionen var den 23 januari 2023.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.