Kategori

För varje post om sjuttio (70) aktier i Iberdrola erhålls en (1) ny aktie i Iberdrola.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att delta i fondemissionen var den 11 januari 2021.