Kategori

Aktierna i Hufvudstaden C har avnoterats från Nasdaq Stockholm den 31 januari 2020.

Aktierna har varit handelsstoppade sedan den 17 januari 2020.

I bolagsordningen finns ett omvandlingsförbehåll, som innebär att aktier av serie C kan omvandlas till aktier av serie A, omvandlingen är frivillig.

Omvandlingen är frivillig och innehavare av C-aktier som inte omvandlas till A-aktier kommer framöver att utgöra onoterade innehav.

Vad händer nu med dina aktier?

För dig som har dina aktier på en Traditionell depå

  1. Du kan välja att omvandla dina C- Aktier till A-aktier (som är noterade). En (1) aktie av serie C ger en (1) aktie av serie A. Det är i dagsläget inte känt om omvandlingen medför några skattekonsekvenser.
  2. Eller så väljer du att behålla dina C-aktier. C-aktierna kommer då ligga kvar som ett onoterat innehav på din traditionella depå.

För dig som har dina aktier på ett Investeringssparkonto (ISK)

  1. Du kan välja att omvandla dina C-aktier till A-aktier (som är noterade). En (1) aktie av serie C ger en (1) aktie av serie A. Det är i dagsläget inte känt om omvandlingen medför några skattekonsekvenser.
  2. Eller så väljer du att behålla dina C-aktier. Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar tom den 30 april 2020 men du kan inte längre handla i aktien. Därefter måste innehavet flyttas till en traditionell depå, eftersom det inte är tillåtet att ha onoterade aktier på ett Investeringssparkonto. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta C-aktierna till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn, där de kommer ligga kvar som ett onoterat innehav

Inför ditt beslut vill vi göra dig uppmärksam på att röstvärdet i C-aktien är högre än i A-aktien (100 mot 1) och att marknadskursen i C-aktien historiskt har legat högre än A-aktiens kurs.

Vänligen meddela hur du vill göra med ert innehav i Huvudstadens C-aktie genom att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 20 februari 2020, kl. 17.00.