Kategori

Villkor 7:1
För en (1) gammal aktie erhålls sju (7) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i denna split var den 18 maj 2021.