Kategori

Fond HealthInvest Partners Small & MicroCap Fund B, ISIN SE0010442988, har slagits samman med fond HealthInvest Partners Small & MicroCap Fund D, ISIN SE0013110103.

För varje andel i HealthInvest Partners Small & MicroCap Fund B erhölls 1,061226 andelar i HealthInvest Partners Small & MicroCap Fund D.

Eventuellt månadssparande i fonden har övergått till den nya fonden.