Kategori

Götenehus Group AB: Uppköp. Uppdatering

Erik Hemberg Fastighets AB har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna Götenehus Group AB.

För en (1) aktie i Götenehus Group AB erhålls 3,25 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 9 januari 2024.

Erik Hemberg Fastighets AB kontrollerar mer än 90 procent av aktierna och rösterna i Götenehus.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 3 januari 2024.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 16 januari 2024.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

Aktieinvest app

Håll koll på ditt sparande.
Ladda ner vår app.

Med vår populära app får du en överblick över ditt sparande. Starta ett automatiskt månadssparande eller investera i bolag på belopp (från 100 kronor per bolag).

Hämta appen i App Store.
googleplay-1

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.