Kategori

Villkor 2:1, varav en aktie är en inlösenaktie.

För varje inlösenaktie i GoldBlue erhålls 0,10 SEK.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den 14 april 2020.

Handel i inlösenaktien kommer att ske mellan den 20 april och den 25 juni 2020.

Preliminärt datum för byte av inlösenaktier mot likvid är den 2 juli 2020.