Kategori

Årsstämman i Genova Property Group AB har beslutat om en obligatorisk inlösen av samtliga preferensaktier enligt nedan villkor:

  • Avstämningsdag för inlösen är den 9 juni 2021
  • 130,70 SEK utbetalas för varje inlöst preferensaktie

Vad händer nu?

Vill du själv sälja dina preferensaktier, innan inlösen, kan du göra det fram t om den 7 juni 2021.

Väljer du att inte sälja ditt innehav kommer inlösen att ske med automatik på din depå, du behöver inte själv vidta någon åtgärd.

Utbetalning av inlösenbeloppet beräknas att ske den 14 juni 2021 och bokas då in på din depå.

Preferensaktier kommer att avnoteras från Nasdaq Stockholm den 8 juni 2021.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.