Kategori

Fond AIFM Capital Case Hållbar Select: Kommande sammanslagning

Fonden AIFM Capital Case Hållbar Select (tidigare namn AIFM Capital Case Sv Aktiv Hållbarhet), ISIN SE0000577322, kommer att slås samman med fonden Case Kapitalförvaltning All Star Småbolag, ISIN SE0010134288.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i AIFM Capital Case Hållbar Select byts ut till fondandelar i Case Kapitalförvaltning All Star Småbolag till ett motsvarande värde.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2024-09-01.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i fonden är 2024-08-29.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.

Aktieinvest app

Håll koll på ditt sparande.
Ladda ner vår app.

Med vår populära app får du en överblick över ditt sparande. Starta ett automatiskt månadssparande eller investera i bolag på belopp (från 100 kronor per bolag).

Hämta appen i App Store.
googleplay-1

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.