Kategori

För tre (3) aktier i Fluicell erhålls en (1) teckningsoption TO 1 i Fluicell.

En (1) teckningsoption ger rätt att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie, teckningskursen ska inte överstiga 9,90 SEK per aktie och ej heller understiga 8,50 SEK per aktie. Teckningsperioden löper under perioden 1 juni – 22 juni 2020.

Sista dag för handel i Fluicell aktie med rätt till utdelningen var den 9 januari 2020.

Fluicell TO 1 noteras på Nasdaq First North Growth Market from 15 januari 2020.