Kategori

Fidelity Global Property (USD): Kommande merge

Fonden Fidelity Global Property (USD), ISIN LU0237698914, kommer att slås samman med fonden Fidelity Sustainable Global Dividend Plus Fund A-ACC-USD, ISIN LU2242646235.

 

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Fidelity Global Property (USD) byts ut till fondandelar i Fidelity Sustainable Global Dividend Plus Fund A-ACC-USD, till ett motsvarande värde.

 

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i fonden  är 2022-12-01.

 

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.