Kategori

 

Årsstämman i bolaget har beslutat om en obligatorisk inlösen av samtliga preferensaktier enligt nedan villkor:

  • Avstämningsdag för inlösen är den 25 mars 2022
  • 118,34 SEK utbetalas för varje inlöst preferensaktie

 

Vad händer nu?

Vill du själv sälja dina preferensaktier, innan inlösen, kan du göra det fram t.o.m. den 23 mars 2022.

Väljer du att inte sälja ditt innehav kommer inlösen att ske med automatik på din depå, du behöver inte själv vidta någon åtgärd.

Utbetalning av inlösenbeloppet beräknas att ske den 30 mars 2022 och bokas då in på din depå.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.