Kategori

Fastpartner AB (publ): Obligatorisk inlösen av preferensaktier

Årsstämman i bolaget har beslutat om en obligatorisk inlösen av samtliga preferensaktier enligt nedan villkor:

  • Avstämningsdag för inlösen är den 25 mars 2022
  • 118,34 SEK utbetalas för varje inlöst preferensaktie

 

Vad händer nu?

Vill du själv sälja dina preferensaktier, innan inlösen, kan du göra det fram t om den 23 mars 2022.

Väljer du att inte sälja ditt innehav kommer inlösen att ske med automatik på din depå, du behöver inte själv vidta någon åtgärd.

Utbetalning av inlösenbeloppet beräknas att ske den 30 mars 2022 och bokas då in på din depå.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.