Kategori

Empir Group AB: Vederlagsfri Nyemission

Villkor 1:1, teckningskurs 0,00 SEK.

 

För en (1) aktie i Empir Group AB får du en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger dig möjlighet att teckna en (1) ny unit utan kostnad. Varje unit består av en (1) TO serie 2022/2023 samt en (1) TO serie 2022/2024.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2022-11-21.

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 21-30 november 2022.

Om du inte sålt dina uniträtter senast den 30 november kommer du automatiskt att teckna i denna emission. Observera att teckningskursen är 0,00 SEK vilket innebär att du erhåller units utan kostnad.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.

 

.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.