Kategori

Empir Group AB: Utdelning av aktier i Xavi Solutionnode AB

Bolaget har delat ut aktier i ett annat bolag, Xavi Solutionnode AB.

För en (1) aktie i Empir Group erhålls två (2) aktier i Xavi Solutionnode AB.

Sista dag för handel i Empir Group aktie med rätt till utdelningen var den 13 juni 2022.

Du har då möjlighet att handla i aktien via din depå hos oss.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.