Kategori

Aktierna och teckningsoptionerna i Emotra kommer att avnoteras från Spotlight.

Sista handelsdag är den 18 mars 2022.

Vad händer nu med dina aktier/teckningsoptioner?

För Investeringssparkonto (ISK)

Vill du sälja dem innan avnoteringen kan du göra det tom den 18 mars 2022.

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar på din ISK tom den 30 april 2022 men du kan inte handla i det, om ingen nynotering sker.

Därefter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta innehavet till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn. 

För Traditionell depå

Vill du sälja dem innan avnoteringen kan du göra det tom den 18 mars 2022.

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån men du kan inte handla i det.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.