Kategori

Eco Wave Power konverteras och erbjuds att avyttras

Aktierna i Eco Wave Power Global är nu avnoterade från Nasdaq First North, och noterade på Nasdaq under kortnamn WAVE.

Aktieinvest erbjuder dig som kund att kostnadsfritt konvertera innehavet till den amerikanska marknaden och därefter försöka sälja innehavet för er räkning med avdrag för eventuellt courtage. Konverteringen innebär att vi överför innehavet till den amerikanska marknaden med noteringsvaluta i USD.

I konverteringen är det en kvot på åtta (8) nya aktier i WAVE att erhålla, innehavet behöver alltså vara hela andelar vilka är jämnt delbart med åtta.

 

Vad händer med ditt innehav nu?

 

Om du ej önskar att konvertera och sälja.

Om du inte vill avyttra innehavet, behöver du inte göra något, innehavet kommer endast att förvaras för er räkning och inte erbjuda handel.

 

Om du vill konvertera och sälja innehavet gör du följande.

Om du vill konvertera och sälja ditt innehav i central försäljning, meddela Aktieinvest på telefon 08-5065 1700 senast 2022-08-16 kl.15:00. Efter detta kommer Aktieinvest att försöka genomföra försäljning för din räkning.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.