Kategori

Kommande Merge: East Capital Ryssland

East Capital Ryssland, ISIN SE0000777708, kommer att slås samman med fonden East Capital Russia, ISIN LU2437452845.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2022-04-01.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i byts ut till fondandelar i East Capital Russia, till ett motsvarande värde.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.