Kategori

East Capital Balkan Fund: Genomförd sammanslagning

Fonden East Capital Balkan Fund, ISIN LU1644457472, har slagits samman med fonden East Capital Balkans, ISIN LU1941809938.

För varje fondandel i East Capital Balkan Fund erhölls 6,236917 st fondandelar i East Capital Balkans.

Eventuellt månadssparande i fonden har övergått till den nya fonden.

Aktieinvest app

Håll koll på ditt sparande.
Ladda ner vår app.

Med vår populära app får du en överblick över ditt sparande. Starta ett automatiskt månadssparande eller investera i bolag på belopp (från 100 kronor per bolag).

Hämta appen i App Store.
googleplay-1

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.