Kategori

Fonden East Capital Adrigo Hedge , ISIN SE0001862426, kommer att slås samman med fonden East Capital Adrigo Small & Midcap L/S, ISIN SE001440735.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2020-10-01.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i East Capital Adrigo Hedge byts ut till fondandelar i East Capital Adrigo Small & Midcap L/S till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i fonden är 2020-09-22.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida.